ecclesia systemer as  
 
 
 
 
 

Ecclesia systemer as ble stiftet i 1983, under navnet Troll Data as, av Reidar Bjørge og Einar Bjorvand. Fra starten kombinerte man lokalt salg av datamaskiner med nasjonal kompetanse og dertil leveranser innen systemutvikling. Det ble både utviklet og levert systemer innen bla tipping, språkopplæring, flerspråklige tekstbehandlere og forskjellige adminstrative løsninger.

I 1984 startet utviklingen av et system for administrasjon av kirkegårder. Dette systemet ble installert i Oppegård i 1986 og brukes den dag i dag - dog i nyere utgave. Etterhvert ble alle leveranser av utstyr faset ut, og fokuset ble rendyrket på å være et programvarehus med noe fokus på konsulenttjenester ved siden av. Igjen var det kirkelig sektor som ble den sentrale nisjen. Fra 1993 har denne linjen blitt utnyttet fullt ut. Det er også verdt å nevne at Forsvaret ble kunde fra og med 1997 med en større leveranse av konsulenttjenester det året.

I de senere år har firmaet satset mer og mer på høyteknologi, Internett og forskningsbasert produktutvikling. I tillegg til å høste anerkjennelse ved flere store, internasjonale konferanser ved utgivelse i vitenskapelige verk på anerkjente forlag, har de senere årene også vært preget av en storstilt satsing på Internett.

Med Internetterfaring helt siden 1991, startet Ecclesia systemer as sin satsing på Internett i 1996, og lanserte en startside for kristen-Norge i 1997 - "MannaSiden". Sommeren 1998 lanserte vi et tilbud til landets menigheter - webhotellet "MenighetsNett". Våren 1999 ble portalen GospelSearch initiert - med lansering sensommeren samme år. Høsten 2000 ble hele virksomheten med Internett innen kristen-nisjen skilt ut i datterselskapet GospelSearch as. I dag er GospelSearch as landets klart største portal i sin sjanger og den suverent ledende leverandøren av tjenester innen samme nisje.

Ecclesia systemer as staker nå ut kursen fremover, og firmaet kombinerer styrke på sine kjerneområder med en økende virksomhet som inkubator og planter av ny virksomhet - basert på forskning og kreativitet. Ecclesia systemers fortid og fremtid kjennetegnes ved tre ting: høyteknologi, entreprenørånd og gjennomføringsevne.

Se vår nyeste brosjyre for ecclesia.tab for web!


For mer informasjon:
tlf: (+47 970) 07316
fax: 69 88 99 71
support@ecclesia.no

Brukerveiledning
ecclesia.tab for web

Powered by Cornerstone