ecclesia systemer as  
 
 
 
 
 

Ecclesia systemer as ble stiftet i 1983, under navnet Troll Data as, av Reidar Bjørge og Einar Bjorvand. Fra starten kombinerte man lokalt salg av datamaskiner med nasjonal kompetanse og dertil leveranser innen systemutvikling. Det ble både utviklet og levert systemer innen bla tipping, språkopplæring, flerspråklige tekstbehandlere og forskjellige administrative løsninger.

I 1984 startet utviklingen av et system for administrasjon av kirkegårder. Dette systemet ble installert i Oppegård i 1986 og brukes den dag i dag - dog i nyere utgave. Etterhvert ble alle leveranser av utstyr faset ut, og fokuset ble rendyrket på å være et programvarehus med noe fokus på konsulenttjenester ved siden av. Igjen var det kirkelig sektor som ble den sentrale nisjen. Fra 1993 har denne linjen blitt utnyttet fullt ut.

I de senere år har firmaet satset mer og mer på høyteknologi, Internett og forskningsbasert produktutvikling. I tillegg til å høste anerkjennelse ved flere store, internasjonale konferanser ved utgivelse i vitenskapelige verk på anerkjente forlag, har de senere årene også vært preget av en storstilt satsing på Internett.

I 2003 startet selskapet satsning på web-basert programvare, og etterhvert ble denne flyttet opp i skyen. I 2017 kom siste generasjon av systemet med moderne, responsivt grensesnitt, og moderne kartløsninger basert på seneste SOSI-standarder.

Se vår nyeste brosjyre for ecclesia.tab for web!


For mer informasjon:
tlf: (+47 970) 07316
fax: 69 88 99 71
support@ecclesia.no

Brukerveiledning
ecclesia.tab for web

Powered by Cornerstone