ecclesia systemer as  
 
 
 
 
 

Anbefaling


Molde kirkelige fellesråd har valgt ecclesia.tab for web som dataprogram for administrasjon av kirkegårdsforvaltningen i Molde kommune. Det er først og fremst den framtidsrettede løsningen over Internett som avgjorde valget, og vi har gjort oss gode erfaringer med programmet.

Tilgangen via web gir stor fleksibilitet for brukerne. Vi får også enklere drift lokalt, med mindre behov for lokal datakompetanse, og lavere kostnader til oppgradering av datamaskiner.

Programmet dekker de behov vi har i kirkegårdsforvaltningen. Prosessen fra innmelding av begravelse til oppfølging av festeavtaler, stellavtaler og monumenter er godt ivaretatt. Brukergrensesnittet er godt, det gjør det enkelt å ta programmets funksjoner i bruk. Søkefunksjonen er godt utbygd, og det gir gode alternativer for søk i dataene og videre bearbeiding til brev og kommunikasjon med pårørende.

Det er også integrert i programmet en mulighet for å publisere data fra kirkegårdene på Internett. Alle oppdateringer i offentlige data om gravlagte er umiddelbart tilgjengelig for besøkende på kirkegårdens web-side. Denne funksjonaliteten er for oss en viktig del av et kirkegårdsprogram, og vi får gode tilbakemeldinger på dette fra både pårørende, begravelsesbyråer og gravminneleverandører.

Hans Jakob Nes, Molde
Hans Jakob Nes er kirkeverge i Molde, og har brukt ecclesia.tab for web siden 2004.
Hans Jakob Nes er kirkeverge i Molde, og har brukt ecclesia.tab for web siden 2004.

Se vår nyeste brosjyre for ecclesia.tab for web!


For mer informasjon:
tlf: (+47 970) 07316
fax: 69 88 99 71
support@ecclesia.no

Brukerveiledning
ecclesia.tab for web

Powered by Cornerstone