ecclesia systemer as  
 
 
 
 
 

Anbefaling


Jeg har jobbet med ecclesia tab i over 10 år, og har nå vært med på overgangen til ecclesia.tab for web. Jeg har jobbet på kirkegårdskontor i 18 år, først 14 år i Asker kommune, og nå i Bærum, og har vært innom forskjellige kirkegårdssystem. Dermed har jeg også etter hvert sett hvilke behov et kirkegårdskontor har.

Etter hvert som jeg har jobbet med den nye versjonen, ser jeg hvilke muligheter systemet gir. En veldig fin og oversiktlig hovedmeny som du også kan søke i, er veldig rasjonelt. Søkefunksjonene er mange, og jeg har enda ikke prøvd alle muligheter. Men det at man har lett tilgjengelig hurtigsøk samt at man kan ta et søk samme hvilken plass man står, gjør det mye enklere.

Registreringen er veldig fin, og det er en stor sikkerhet at man må lagre eller svare ja eller nei - alt etter hvilken funksjon man har utført. Dette gjør programmet trygt å jobbe med. Litt uvant var det i begynnelsen og jobbe på internett, både med søk og blaing. Men nå er hurtigheten forbedret og jeg har også lært meg å jobbe på en lettere måte. Og det tror jeg man finner ut etter hvert som man lærer seg og blir kjent med programmet. I Bærum kommune kommuniserer programmet med et faktureringsprogram som vi bruker, og den rutinen fungerer helt fint - også med innbetaling.

Det som er den største gevinsten er at en stor kommune med flere kirkegårder har tilgang fra alle steder, og man trenger ikke sitte fast på ett kontor for å få gjort de forskjellige oppgavene. Dette gjør det veldig enkelt ved fravær.

Etter alle år med diverse kirkegårdssystem, må jeg si at dette er et veldig brukervennlig og bra system. Og jeg har også hatt en fin dialog med programererne som lytter til brukeren, er positive til innspill, og ikke minst hjelpsomme når man står fast.

Jeg gleder meg til videre utvikling fremover og den muligheten og bruken programmet gir oss når det er web-basert.

Målfrid Hetland, Bærum
Målfrid Hetland er avdelingsleder for kirkegårdskontoret i Bærum, og har brukt ecclesia.tab for web siden 2004.
Målfrid Hetland er avdelingsleder for kirkegårdskontoret i Bærum, og har brukt ecclesia.tab for web siden 2004.

Se vår nyeste brosjyre for ecclesia.tab for web!


For mer informasjon:
tlf: (+47 970) 07316
fax: 69 88 99 71
support@ecclesia.no

Brukerveiledning
ecclesia.tab for web





Powered by Cornerstone