ecclesia systemer as  
 
 
 
 
 

Ecclesia.tab


Ecclesia.tab for web har vært i kontinuerlig utvikling siden 1984, og er nå i sin 5. generasjon som et moderne og skybasert system.

Ecclesia.tab

Ecclesia systemer as er eneste produsent av kirkelig administrativ programvare som har satset på både kirkegårdssektor og menighetssektor. Dette gir en programfamilie som unikt dekker all EDB-relatert administrasjon et fellesråd har bruk for. Det gir innsparinger i både opplæring og servicekostnader når man bare har en part å forholde seg til - ikke én for kirkegårdsarkiv, én for menighetsprogram og én for regnskap.

Vi har nå over 130 fellesråd/kommuner som kunder på våre administrative systemer! 

Av funksjonalitet kan vi nevne følgende:

 • Elektronisk kirkebok
 • Tilrettelagt for sentralt medlemsregister med fødselsnr som unik ident (med mulighet for unntak)
 • Utskrift av alle relevante attester og dokumenter på begge målføre 
 • Sterke søkemuligheter med både frisøk og forhåndsdefinerte søk 
 • Fri flyt av informasjon mellom arkiv og tekstbehandler/regneark 
   
 • Arkiv, dokument og sak: 
 • Støtte for arkivnøkkel etter standard definert av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon med mulighet for lokal tilpasning. 
 • Ytterligere utvidelse av arkivnøkkelbegrepet slik at knytning mot gravfelt/graver/kirkebygg blir mer spesifisert og direkte. 
 • Saksbehandling med mulighet for egendefinerte maler for saksgang 
 • Postjournal integrert i arkiv og sak 
 • Knytning mellom saksbehandling, saksbehandlere, råd, utvalg og oppfølging 
 • Registrering av alle råd og utvalg med verktøy for generering av møteinnkalling og referat 
   
 • Lover og regler: 
 • Alle relevante lover, resolusjoner og forskrifter for fellesrådsadministrasjonen
 • Lettvint utskrift eller overføring til tekstbehandler 

Dersom du ønsker å prøve et effektiv verktøy for menighetsadministrasjon, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Om ecclesia.tab
Om ecclesia.tab

Se vår nyeste brosjyre for ecclesia.tab for web!


For mer informasjon:
tlf: (+47 970) 07316
fax: 69 88 99 71
support@ecclesia.no

Brukerveiledning
ecclesia.tab for web

Powered by Cornerstone